Az oldalon a 11. C osztály alap és fakultációs csoportjának projekt feladatai láthatók

Oktatási segédanyagok oldala

A gyors láncok projekt következő ( áprilisi) feladatai

2019. április 21. - VUKszoft

A feladatok megoldását papíron kell beadni április 15-ig.

Az űrlapon csak a csoportok megalakulását szeretném ha rögzítenénk.

Az űrlap itt érhető el.

Gyors lánc projekt leírása

Gyors láncok – A szabadon eső testeknél nagyobb gyorsulással eső láncok tanulmányozása

 A projekt rövid összefoglalója

A projekt feladata a 11. C osztály fakultációs csoportjának készült 

 

A diákok önálló ill. csoportmunkában készítsenek - a mellékelt ábrának megfelelően - két fonálhoz rögzített ferde kis fa rudakból álló láncot. Ejtsék le a láncot egy vízszintes felületre és hasonlítsák össze az esés gyorsulását egy a lánccal együtt leejtett szabadon eső tárgyéval. Magyarázzák meg a jelenséget és vizsgálják meg, hogy milyen paraméterek befolyásolják a mozgás gyorsulását. lanc.jpg

 

Az eredeti feladat (IYPT 2017 Problem No. 6 “Fast chain”)

Két fonálhoz rögzítsünk ferdén kis fa rudakat az ábrán látható módon. Függesszük fel függőlegesen az így nyert „láncot”, majd ejtsük le. Ha a „lánc” elér egy vízszintes felületet, a szabadesésnél nagyobb gyorsulással fog zuhanni. Magyarázzuk meg a jelenséget és vizsgáljuk meg a fontos paraméterek mozgásra gyakorolt hatását!

A chain consisting of wooden blocks inclined relative to the vertical and connected by two threads (see Figure) is suspended vertically and then released. Compared to free fall, the chain falls faster when it is dropped onto a horizontal surface. Explain this phenomenon and investigate how the relevant parameters affect the motion.

A feladat megoldásának ütemterve és az egyes határidőkre beadott feladatok értékelési táblázata:

Sorszám

Produktum

egyéni

csapat

szempont

1

Február

5

 

Minden kérdésre adott jó válasz 1 pont.

2.

Március

 

5

produktumok

3.

Április

 

5

produktumok

4.

Május

 

5

produktumok

6.

Prezentáció

 

20

kötelező prezentációs szempontok szerin

7.

Egyéni dia

5

 

a bemutatott dia értéséről

8.

Kérdésfeltevés módja

5

5

pontot kap a kérdező és a csapata is

9.

A válasz

5

5

pontot kap a válaszoló és a csapata is

10.

A tanári kérdésre adott válasz

5

5

pontot kap a válaszoló és a csapata is

 

A februári útmutató:

Február

Útmutató

A projekt első szakasza egyéni felkészüléssel kezdődik. Mindenki önállóan tanulmányozza a feladatot, keres ötleteket a megoldására, a jelenség értelmezésére.

A feladat megoldásához el kell olvasni a projekt weboldalán megjelenő információkat. Meg kell oldani a részfeladatokat.

Feladat

A feladat ismertetése, a segédanyagok listájának hozzáférhetővé tétele.

Ismerteti az ütemtervet, az egyes szakaszok végén elvárt eredményeket, az elkészítendő produktumok listáját és közzétételük határidejét.

Ismerteti a végső értékelés szempontjait.

Feltölti a közös tárhelyre az első hónap útmutatóját. Elkészíti a válaszok fogadására alkalmas űrlapot. A válaszokat összegyűjti és értékeli, pontozza. A kapott válaszokat megbeszéli, megvitatja a diákokkal, segítve ezzel a jó és használható megoldások megtalálását.

Öt kérdésre kell válaszolni. Ezek célja a következő:

1. Megértette-e a diák a jelenséget? 

2. Választ kell adni arra, hogy mi lehet a magyarázata a jelenségnek.

3. Ötleteket kérni, hogy hogyan lehetne ellenőrizni a jelenséget.

4. Hogyan lehetne egy ilyen összeállítást elkészíteni?

5. Hogyan lehetne megmérni, meghatározni a kért mennyiségeket. 

Produktum:
Mindenkinek önállóan kell válaszolni a megfogalmazott öt kérdésre, ezeket egy google drive űrlapon kell beküldi a tanárnak.

 

Segédanyag a jelenség megértéséhez.

A február végéig beadandó kérdőív itt érhető el.

Mi a véleményed a következő fizika tantárggyal kapcsolatos kérdésekről kitöltése 5 perc:

 

A következő hónapok segédletei és feladatai mindig az aktuális hónap elején fognak itt megjelenni.

 Márciusi útmutató (Ez március első hetében lesz elérhető!)

 

 

Calipper projekt

Calipper – Üveglap vastagságának és törésmutatójának meghatározása

 A projekt feladata a 11. C osztály teljes csoportjának készült 

A projekt rövid összefoglalója

Meg kell tervezni egy olyan módszert, ami egy lézermutatót használva érintés mentesen képes meghatározni egy üveglap vastagságát és törésmutatóját.

 Az eredeti feladat (IYPT 2016 Problem No. 15 “Contactless caliper”)

szerint meg kell tervezni és építeni egy olyan eszközt, ami egy lézermutatót használva érintés mentesen képes meghatározni egy üveglap vastagságát, törésmutatóját és annak egyéb tulajdonságait.

Contactless caliper

Invent and construct an optical device that uses a laser pointer and allows contactless determination of thickness, refractive index, and other properties of a glass sheet.

 

Szükséges eszközök

- Vékony üveglapok

- Lézermutató

- Távolságmérő eszközök

- Polárszűrő

 Olvasni és látnivalók:

A fény törés és visszaverődés törvénye

Visszaverődés vékony üveglapról

Mi a véleményed a következő fizika tantárggyal kapcsolatos kérdésekről kitöltése 5 perc:

A februári kérdőív kitöltése